Giày Nam

CHEAPSTORE.COM.VN - WEBSITE BÁN GIÀY NAM TRỰC TUYẾN HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Bảo mật thông tin

   Các thông tin của khách hàng khi sử dụng dịch vụ sẽ được bảo mật và không tiết lộ thông tin cá nhân của quý khách. Không tiết lộ cho bên thứ ba không liên quan khi không có sự đồng ý của Quý Khách hàng.
-         Sử dụng thông tin cá nhân: Trong trường hợp cần thiết, CHEAPSTORE có thể sử dụng thông tin của khách hàng trên hệ thống để liên hệ như gọi điện, gửi mail, thư cảm ơn, thư khuyến mãi, chăm sóc khách hàng…
-         Chia sẻ thông tin cá nhân: CHEAPSTORE cam kết không tiết lộ bất kỳ thông tin nào của khách hàng. Ngoại trừ một số trường hợp cần thiết như: Khi có yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp bắt buộc hoặc cần thiết phải cung cấp những thông tin này.